eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Gwarantowanie depozytów
Informacje ogólne


Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych
(tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowa lista banków objętych polskim systemem gwarancyjnym znajduje się na stronie www.bfg.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.

Wysokość gwarancji:
Kwota depozytu nie przekraczająca równowartości w złotych
100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Czy można odzyskać część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane?