eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Reklamacje, skargi, wnioski

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków

Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego

Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego

Informacja o reklamacjach dotyczących transakcji dokonywanych kartami płatniczymi

Formularz reklamacji dotyczący karty dla klienta indywidualnego

Formularz reklamacji dotyczący katy dla klienta instytucjonalnego

Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów