eko nowe na www
aplikacja SGB Mobile 1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
ID SGB14
500_1920x500
RKO_1920x500
previous arrow
next arrow

Informacja o outsourcerach

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bytowie informuje, iż współpracuje w zakresie technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującym przedsiębiorcą:

  1. Zakład Usług Informatycznych Z. Koza spółka komandytowa
    z siedzibą w Sztumie, ul. Kalkszteina 18, 82-400 Sztum
  2. Zakład Usług Informatycznych „NOVUM” Spółka z o.o.
    z siedzibą w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9A