SGB_blikomania_1920x500
eko nowe na www
formaty 300_1920x500
500+1920x500
SGB mobile_1920x500
ID SGB14
previous arrow
next arrow

Zastrzeganie dokumentów i kart

Zastrzeganie i aktywacja kart płatniczych

Aktywacji i zastrzeżenia karty płatniczej jej Posiadacz lub Użytkownik może dokonać w Banku lub telefonicznie.
Zastrzeżenia telefoniczne można dokonywać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu dzwoniąc na infolinię SGB:

System Dokumenty Zastrzeżone

Jeżeli straciłeś dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczkę wojskową, kartę płatniczą lub inne dokumenty możesz je zastrzec w placówce naszego Banku.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Gdzie zastrzegać?

Dlaczego należy zastrzec utracone dokumenty?

Dziennie dokonuje się miliony operacji, polegających m.in.: na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy wynajem mieszkania. Niemal w każdym przypadku potwierdzona jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji, dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, m.in. do:

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE ?

Zastrzeżenia dokumentów przyjmowane są w placówkach bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony, pojawia się w Systemie w czasie niemal rzeczywistym. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie.