SGB_blikomania_1920x500
eko nowe na www
formaty 300_1920x500
500+1920x500
SGB mobile_1920x500
ID SGB14
previous arrow
next arrow

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Bytowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:


Bank Spółdzielczy w Bytowie z dniem 16.08.2018 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:

Za bezpośredni kontakt z Państwem odpowiada: Pracownik Banku – Elżbieta Kic, a wszelkie uwagi mogą Państwo kierować: