eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Historia Banku

Historia polskiej spółdzielczości bankowej w Bytowie sięga początku XX wieku. Jedna z pierwszych polskich spółdzielni bankowych działających na terenie miasta rozpoczęła działalność 7 listopada 1912 roku pod nazwą Bank Ludowy w Bytowie który to wykazywał dużą aktywność, rozwijając tym samym swoją działalność. Wybuch I wojny światowej w 1914 roku zahamował rozkwit bytowskiej Spółdzielni. Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła reaktywacja spółdzielczości bankowej.

16 maja 1948 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielczego Banku Pożyczkowego uchwaliło zmianę dotychczasowej nazwy na “Bank Ludowy Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością”. Kolejno uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Banku Ludowego z dnia 25 czerwca 1950 roku dokonano zmiany nazwy na Gminna Kasa Spółdzielcza z siedzibą w Bytowie a 30 marca 1962 roku uchwalony został przez Walne Zgromadzenie statut Spółdzielni. Na jego mocy dotychczasowa nazwa – Kasa Spółdzielcza – zamieniona została na Bank Spółdzielczy w Bytowie i pod taką nazwa funkcjonuje do dziś.

W latach 1994-2000 władze banku spółdzielczego w Parchowie, Lipnicy, Miastku i Kołczygłowach podjęły uchwały o połączeniu swoich kapitałów z Bankiem Spółdzielczym w Bytowie. Wskutek połączenia powstał Bank silniejszy kapitałowo i bardziej atrakcyjny dla klienta.

Dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Bytowie na stałe wpisany w krajobraz lokalnego środowiska, może poszczycić się konsekwentną realizacją misji swoich założycieli, zapewniając dostęp do solidnych i cieszących się zaufaniem klientów produktów bankowych.

Ważnym wydarzeniem w historii Banku było podpisanie w lipcu 2001 roku umowy zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. – dzisiejszym SGB Bank S.A. Umowa określała zasady wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań statutowych, kierunki rozwoju i doskonalenie działalności Banku oraz ochronę interesów i prawnych. W roku 2015 Bank przystąpił do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Bank Spółdzielczy w Bytowie obecny na rynku od ponad 100 lat jest godnym zaufania partnerem, który służył i pragnie służyć nadal swoim członkom i klientom, wspierając ich finansowo, dając przez to wyraz solidarności i troski o przyszłość regionu.