eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Kredyt EKO!

Zachodzące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz większą uwagę zwracamy na ochronę środowiska, pytamy co możemy zrobić aby chronić nas i naszą planetę. Jednym ze sposobów jest dbanie o środowisko poprzez naszą proekologiczną postawę.

Dzięki Kredytowi EKO! możesz sfinansować planowane przedsięwzięcia proekologiczne np:

Parametry produktu:

Druki do pobrania:

Przykład reprezentatywny wyliczony na dzień 01.02.2022r: Całkowita kwota kredytu: 30.000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wynosi 7,65%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 11,58%. Czas obowiązywania umowy – 60 miesięcy – 60 równych raty kapitałowo – odsetkowych po 603,28 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 38.446,69zł w tym: prowizja 1.050,00 zł, odsetki 6.188,69 zł, ubezpieczenie 1.208,00 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy na czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat.