eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy – większe zakupy, podróż marzeń, remont, samochód, niespodziewane wydatki – na co tylko chcesz.

Twoje korzyści:

Druki do pobrania:

Przykład reprezentatywny z dnia 01.02.2022 roku: Całkowita kwota kredytu: 20.000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wynosi 7,20%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 10,16%. Czas obowiązywania umowy – 36 miesięcy – 36 rat malejących: 685,47 zł, ostatnia 558,28 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 22.912,38 zł w tym: prowizja 700,00 zł, odsetki 2.212,38 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy na czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat (oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu w całości i przez cały okres obowiązywania umowy). Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2022r.