eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Kredyt konsolidacyjny

Spłacasz kilka rat kredytów jednocześnie – mieszkaniowy, gotówkowy, ratalny – skorzystaj z możliwości skonsolidowania zadłużenia i płać jedną ratę.

Twoje korzyści:

Przykład reprezentatywny z dnia 01.02.2021 roku: Całkowita kwota kredytu: 300.000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wynosi 5,24 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 5,89%. Czas obowiązywania umowy – 144 miesiące – 144 równe raty kapitałowo – odsetkowe po 2.810,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 413.749,39 zł w tym: prowizja 9.000,00 zł, odsetki 104.749,39 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy na czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat (oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu w całości i przez cały okres obowiązywania umowy). Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2021r.