eko nowe na www
aplikacja SGB Mobile 1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
ID SGB14
500_1920x500
RKO_1920x500
previous arrow
next arrow

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na sfinansowanie dowolnego celu.

Twoje korzyści:

Przykład reprezentatywny z dnia 01.02.2021 roku: Całkowita kwota kredytu: 143.000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wynosi 5,24%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 5,80%. Czas obowiązywania umowy – 180 miesięcy – 18 0równych rat kapitałowo – odsetkowych po 1.148,79 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 210.356,79zł w tym: prowizja 3.575,00 zł, odsetki 63.781,79 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy na czas, na który została zawarta, wypełniona przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat ( oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu w całości i przez cały okres obowiązywania umowy przy kredytach odnawialnych w ROR i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2021r.