eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to oferta skierowana dla rolników chcących zainwestować w rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego, np. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Udział środków własnych Kredytobiorcy, przy sfinansowaniu inwestycji powinien wynosić minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.

Twoje korzyści: