eko nowe na www
aplikacja SGB Mobile 1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
ID SGB14
500_1920x500
RKO_1920x500
previous arrow
next arrow

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to oferta skierowana dla rolników chcących zainwestować w rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego, np. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Udział środków własnych Kredytobiorcy, przy sfinansowaniu inwestycji powinien wynosić minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.

Twoje korzyści: