eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR – masz konto, potrzebujesz pieniędzy na dowolny cel. Kredyt odnawialny w rachunku jest dla Ciebie.

Twoje korzyści:

Przykład reprezentatywny z dnia 01.02.2021 roku: Całkowita kwota kredytu: 7.000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wynosi 7,20%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,61%. Czas obowiązywania umowy – 60 miesięcy – spłata kredytu jednorazowo na koniec okresu kredytowania . Odsetki płatne miesięcznie naliczane od salda zadłużenia Całkowita kwota do zapłaty przy założeniu wykorzystania kredytu przez cały okres umowy 10.221,38zł, w tym odsetki 2.521,38 zł, prowizja za udzielenie kredytu 140,00 prowizja za odnowienie kredytu 140,00 zł płatna co roku w dniu odnowienia. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy na czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat (oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu w całości i przez cały okres obowiązywania umowy). Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2021r.