eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Przelewy zagraniczne – kompletność danych

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zlecaniu przelewów zagranicznych należy podawać kompletne dane odbiorcy tj. numer rachunku odbiorcy oraz nazwę i kompletny adres.

Brak powyższych danych w zleceniu może skutkować:

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy, swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

W przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji, pracownicy Banku zobowiązani są do weryfikacji tożsamości osoby zlecającej transakcję.

Powrót