eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Oprocentowanie – kredyty

Rodzaj kredytuOprocentowanie zmienne *)
KREDYTY OBROTOWE z terminem spłaty:
a) do 1 rokuWIBOR 12M + marża od 1,5 p.p. do 8,0 p.p.
b) pow. 1 rokuWIBOR 12M + marża od 2,0 p.p. do 9,0 p.p.
KREDYTY INWESTYCYNE z terminem spłaty:
a) do 5 rokuWIBOR 12M + marża od 1,5 p.p. do 8,0 p.p.
b) pow. 5 rokuWIBOR 12M + marża od 2,0 p.p. do 9,0 p.p.Stawka bazowa WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

*) Maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 p.p. (odsetki maksymalne)