eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Rachunek bieżący i pomocniczy

Rachunek bieżący oraz pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania operacji związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący i pomocniczy to:

Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów stosownych do statusu prawnego, najczęściej są to: