eko nowe na www
aplikacja SGB Mobile 1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
ID SGB14
500_1920x500
RKO_1920x500
previous arrow
next arrow

Rachunki oszczędnościowe a’vista

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest dla osób chcących oszczędzać a jednocześnie posiadać stały dostęp do zgromadzonych środków. Bank otwiera i prowadzi Rachunki dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej Umowy.

Posiadaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.