eko2023 nowe
aplikacja_SGB_Mobile_1920x500 2022
SGB_BLIK_na_telefon_1920x500
autopay_SGB_k_1920x500
previous arrow
next arrow

Rachunki lokat terminowych

Lokata terminowa służy do przechowywania kwoty środków pieniężnych przez określony termin. Możliwość otwarcia lokaty w walucie PLN, Euro oraz USD.

Rachunki lokat terminowych służą do lokowania oszczędności wnoszonych na okresy 3, 6, 12 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i zachowanego przez Posiadacza okresu trwania lokaty terminowej.